• 0931 88 9699
  • Retajob@gmail.com
  • 56B Hoa Cau, Phu Nhuan, Tp.HCM
  • 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng

BĐS Hoàng Anh Sài Gòn Tuyển Dụng Năm 2016

Do nhu cầu phát triển dự án, mở rộng hệ thống....
Công ty Bất động sản Hoàng Anh Sài Gòn cần tuyển các vị trí sau:


Hình anh Nhân viên và quản lý, lãnh đạo Công ty BĐS Hoàng Anh Sài Gòn

I. GIÁM ĐỐC KINH DOANH: 1 người

Trách nhiệm chính:

- Tổ chức, quản lý, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của kinh doanh toàn hệ thống sàn giao dịch Bất động sản công ty.
– Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu cho ban TGĐ trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của toàn Công ty.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm/ quý/ tháng, đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Công ty. Giao chỉ tiêu đối với CBNV sàn giao dịch.
– Triển khai hoạt động tiếp thị, phân phối các sản phẩm BĐS của công ty thông qua các chương trình hoạt động hàng tháng, tuần, ngày.
– Hỗ trợ Săn tìm nhân sự giỏi, phù hợp.
– Xác định vùng thị trường, khách hàng mục tiêu và cùng CBNV sàn tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho Sàn giao dịch.
– Tổ chức các buổi giới thiệu dự án mới, sản phẩm mới, hỗ trợ chuyên viên kinh doanh thu hút khách hàng, tư vấn sản phẩm.
– Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong vai trò chức năng của sàn giao dịch.
– Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của hệ thống lên Ban Tổng giám đốc (nhật ký, báo cáo tuần, tháng, đột xuất).
– Quản lý, duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản lý tài sản, …)

1. Yêu cầu chung:

- Nam có độ tuổi từ 30 – 45, am hiểu thị trường bất động sản là một lợi thế, có phong cách và tố chất lãnh đạo tốt, ngoại hình khá;
- Có đủ hành vi dân sự bình thường, có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực cao.

2. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ Chuyên môn về Điều hành Sàn giao dịch Bất động sản.

3. Kinh nghiệm làm việc:

- Đã hoặc đang làm Giám đốc kinh doanh hoặc phó Giám đốc Kinh doanh Bất động sản có mong muốn thăng tiến trong công việc (tối thiểu 02 năm trở lên)
- Thành thạo các Nghiệp vụ: Định giá và điều hành hệ thống Sàn giao dịch BĐS.

4. Chế độ đãi ngộ:

o Lương thỏa thuận. Trong đó, lương kinh doanh theo doanh số và thưởng theo chế độ chung của Công ty; Ký hợp đồng lao động, Đóng bảo hiểm xã hội – Y tế - Thất nghiệp;
o Các phúc lợi khác theo chế độ của công ty
o Làm việc trong môi trường cạnh tranh cao và cơ hội thăng tiến.

II. GIÁM ĐỐC SÀN: 2 người

Trách nhiệm chính:

- Tổ chức, quản lý, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của sàn giao dịch Bất động sản.
– Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu cho Ban GĐ trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty;
– Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm/quý/tháng, đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Công ty. Giao chỉ tiêu đối với CBNV từng
phòng giao dịch.
– Triển khai hoạt động tiếp thị, phân phối các sản phẩm BĐS của công ty thông qua các chương trình hoạt động hàng tháng, tuần, ngày.
– Săn tìm nhân sự giỏi, phù hợp.
– Xác định vùng thị trường, khách hàng mục tiêu và cùng CBNV sàn tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho Sàn giao dịch.
– Tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ các trưởng phòng kinh doanh thu hút khách hàng, tư vấn sản phẩm.
– Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong vai trò chức năng của sàn giao dịch.
– Thay mặt Công ty trong các mối liên hệ trực tiếp với khách hàng.
– Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Sàn với Giám đốc Kinh doanh (nhật ký, báo cáo tuần, tháng, đột xuất).
– Quản lý, duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản lý tài sản, …).

1. Yêu cầu chung:

- Nam có độ tuổi từ 30 – 45, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành sàn hoặc đang là phó GĐ sàn có mong muốn thăng tiến trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có đủ hành vi dân sự bình thường, có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực cao.

2. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ Chuyên môn về Điều hành Sàn giao dịch Bất động sản.

3. Kinh nghiệm làm việc:

- Đã hoặc đang làm Phó giám đốc hoặc Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản hoặc Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty kinh doanh Bất động sản tối thiểu 02 năm trở lên.
- Đã thành thạo các Nghiệp vụ: Môi giới, Tư vấn, Định giá và điều hành Sàn giao dịch BĐS.

4. Chế độ đãi ngộ:

- Lương kinh doanh theo doanh số và thưởng theo chế độ chung của Công ty.
- Ký hợp đồng lao động, Đóng bảo hiểm xã hội – Y tế - Thất nghiệp.
- Làm việc trong môi trường cạnh tranh cao và cơ hội thăng tiến.
- Các phúc lợi khác theo chế độ của công ty.
- Hưởng lương cố định hàng tháng.
- Lương thỏa thuận.

5. Ưu tiên ứng viên:

 - Có Kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản
 - Đang làm Phó GĐ/Giám đốc tại các Sàn giao dịch Bất động sản
  - Có bằng Cử nhân chuyên ngành về Bất động sản, có Chứng chỉ Thẩm giá, Quản lý Sàn giao dịch.

III.TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH: 5 người

Trách nhiệm chính:

- Quản lý, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng giao dịch bất động sản.
– Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu cho GĐ sàn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm/quý/tháng, đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Công ty. Giao chỉ tiêu đối với CBNV.
– Thực hiện hoạt động tiếp thị, phân phối các sản phẩm BĐS của công ty thông qua các chương trình hoạt động hàng tháng, tuần, ngày.
– Xác định vùng thị trường, khách hàng mục tiêu và cùng CBNV tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho phòng giao dịch.
– Thực hiện các buổi giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ các trưởng phòng kinh doanh thu hút khách hàng, tư vấn sản phẩm.
–Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong vai trò chức năng của phòng giao dịch.
– Thay mặt Công ty trong các mối liên hệ trực tiếp với khách hàng.
– Báo cáo trực tiếp lên GĐ sàn (nhật ký, báo cáo tuần, tháng, đột xuất).
– Quản lý, duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản lý tài sản, …).

1. Yêu cầu chung:

- Nam – nữ: có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành phòng kinh doanh hoặc đang là phó phòng kinh doanh có mong muốn thăng tiến trong lĩnh vực nghề nghiệp.
- Có đủ hành vi dân sự bình thường, có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực cao.

2. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương trở lên.
- Có chứng chỉ Chuyên môn về Giao dịch Bất động sản.

3. Kinh nghiệm làm việc:

- Tối thiểu 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Đã thành thạo các Nghiệp vụ: Môi giới, Tư vấn, Định giá và điều hành phòng giao dịch BĐS.

4. Chế độ đãi ngộ:

- Lương kinh doanh theo doanh số và thưởng theo chế độ chung của Công ty;
- Hưởng lương cố định hàng tháng: từ 10 đến 12 triệu đồng.
- Ký hợp đồng lao động, Đóng bảo hiểm xã hội – Y tế - Thất nghiệp;
- Làm việc trong môi trường cạnh tranh cao và cơ hội thăng tiến.
- Các phúc lợi khác theo chế độ của công ty
- Lương thỏa thuận.

5. Ưu tiên ứng viên:

 - Có Kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản
 - Đang làm Phó phòng giao dịch Bất động sản.

IV.CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS: 40 người

Thu nhập – Phúc lợi:

+ Mức lương cơ bản: Từ 6 triệu đến 8 triệu/tháng.
+ Hoa hồng: từ 7 triệu đến 30 triệu/Sp ++
+ Thưởng vượt chỉ tiêu: LCB và hoa hồng tăng theo.
+ Thưởng Nhân viên xuất sắc tháng, xuất sắc năm.
+ Thu nhập bình quân : từ 15 triệu đến trên 40 triệu/tháng.
+ Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỷ.
+ Du lịch hàng năm, Ký HĐLĐ, BHXH,
+ Hoạt động văn hóa, thể thao, Công đoàn.
+ Ưu đãi mua nhà cho nhân viên.
+ Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý.
+ Chính sách cho nhân viên học chứng chỉ môi giới BĐS.
+ Hỗ trợ danh sách Khách hàng, chi phí Marketing..

Yêu cầu ứng viên:

+ Trình độ từ trung cấp trở lên.
+ Tuổi : từ 22 đến 40 tuổi.
+ Ngoại hình dễ nhìn.
+ Yêu thích kinh doanh và kiếm tiền.
+ Khả năng giao tiếp tốt, có ý thức trách nhiệm.

 Công ty có chính sách tuyển và đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các ứng viên chưa có kinh nghiệm bất động sản, hồ sơ ứng viên có thể bổ sung sau khi trúng tuyển.

* Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ về trước ngày 31/3/2016:

Công Ty TNHH Địa Ốc Hoàng Anh Sài Gòn

Ms Thúy – Nhân sự: thuyht@hoanganhsaigon.com.vn

Hoặc gửi trực tiếp về văn phòng công ty: 384 Cao Thắng, P12, Q10.
Website: www.hoanganhsaigon.com.vn

**Lưu ý:

- Công ty chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu đã qua vòng sơ tuyển, không hoàn lại Hồ sơ.
Share on Google Plus

RetaJob.com

RetaJob.com - Ngôi nhà ước mơ của Nhân viên môi giới Bất động sản

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment