• 0935 864 357
  • Retajob@gmail.com
  • 56B Hoa Cau, Phu Nhuan, Tp.HCM
  • 53 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Showing posts with label Pháp luật Bất Động Sản. Show all posts
Showing posts with label Pháp luật Bất Động Sản. Show all posts

Những điểm mới Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh Bất động sản 2014

Sau đây là bản tóm tắt những quy định mới về:  Luật nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật nhà ở 2014) ban hành ngày 25/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày...
Read More

Tiến độ thanh toán tiền mua nhà hình thành trong tương lai được quy định như thế nào?

Nhiều người đang rất lo ngại khi mua các dự án nhà ở đang trong giai đoạn huy động vốn. Họ sở rủi ro, sợ mất tiền, sợ nhà đầu tư ôm tiền bỏ...
Read More

Tính pháp lý của Dự án - Làm sao để kiểm tra khi mua nhà?

Tính pháp lý của một Bất động sản là yếu tố cực kỳ quan trọng. Là nhân tố quyết đính tính hợp pháp của bất động sản có được mua bán trên th...
Read More

Quy định về Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam từ 1/7/2015

Từ ngày 01/7/2015. Nhà nước chính thức mở cửa cho người ngước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đây không biết tin vui hay tin mừng v...
Read More

Điều kiện để Nhân viên kinh doanh được hành nghề Môi giới Bất động sản

Từ ngày 1/7/2015 . Nhà nước có những quy định mới nhằm nâng cao yêu cầu đối với người hành nghề môi giới BĐS đồng thời có những chính sách ...
Read More