• 0931 88 9699
  • Retajob@gmail.com
  • 56B Hoa Cau, Phu Nhuan, Tp.HCM
  • 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Disclaimer

RetaJob.com là một website ra đời nhằm mục đích cung cấp tất cả kiến thức về Bất Động Sản (đặc biệt là Marketing online) cho Môi giới Bất Động Sản. Bên cạnh đó RetaJob.com còn cung cấp thêm dịch vụ đào tạo Marketing cho các bạn Môi giới Bất Động Sản bằng việc khai giảng các khóa học về Marketing online nhằm giúp các bạn khai thác tối đa nguồn khách hàng tiềm năng trên internet.

Về việc Từ chối trách nhiệm:
- Khách hàng nên lưu ý nội dung trên trang web có thể không đầy đủ, có sai sót hoặc tin đã cũ.
- Trong mọi trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả phát sinh do sử dụng hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc tạm ngưng hay không thể sử dụng trang web này.
- Trang web này có thể cung cấp đường dẫn hay tham khảo đến các trang web khác của bên thứ ba chỉ nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về "Từ chối trách nhiệm" hoặc thắc mắc về chương trình đào tạo hay các kiến thức về Bất Động Sản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Xin cảm ơn!

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment